Vi jobbar för en bättre miljö

KD SOLSKYDD MILJÖPOLICY

Vi på KD Solskydd är rädda om vår jord och därför jobbar vi mot långsiktiga mål om en bättre miljö. En hållbar produktion är en självklarhet för oss och därför väljer vi partners och material med omsorg. Många av våra kunder når vi med egna turbilar vilket ger säkrare leveranser och minimerar användning av emballage som i sin tur minskar vårt avtryck på miljön.

För att säkerställa en miljöanpassad produktion arbetar vi efter nedanstående policy:

– Att bedriva en säker och miljöanpassad produktion, baserad på en helhetssyn av företagets miljöpåverkan.
– Att välja så miljöanpassat och återvinningsbart material som möjligt.
– Att verka för en god arbetsmiljö där personalen känner ansvar och inflytande över sina arbetsuppgifter och över företagets miljöarbete.
– Att känna till och följa lagar och miljökrav som myndigheter ställer.

Miljödiplom från Svensk Miljöbas

Vårt långsiktiga och målinriktade miljöarbete har resulterat i att vi erhållit vårt miljödiplom.
Att vi som företag kan vara med och bidra till en bättre miljö känns viktigt för oss.

blank